VED BRANN I DIN BOLIG HAR DU
2 MINUTTER PÅ DEG
Huset overtennes i dag på 3-4 minutter, mot 20 min. for 50 år siden
Viktig – bruk ionisk røkvarsler:
Du må sikre din bolig med tanke på å få TIDLIG varsling. En ionisk røkvarsler sikrer deg best mot branner som
starter i elektriske anlegg og utstyr, samt i lett antennelige materialer, noe din bolig er full av. Du må redde din
familie og deg ut av huset, eventuelt få stoppet brannen, ved å få tidligst mulig varsling.
Brannforløp i et hus:
Brannen starter i en Tv som står i stuen. Etter 50 sek. varsler røkvarsler i samme rom. Du kan da gå inn i stuen, og
slukke med brannslukningsapparat. Etter nye 50 sek. går røkvarsler i tilstøtende gang med åpen dør i alarm. Da går
du ikke inn i stuen, men bare ut og redder deg. Etter nye 2 minutter varsler røkvarsler i soverom med lukket dør
mot den samme gangen. Da kan du bare redde deg ut gjennom soveromsvinduet og huset er overtent.
Icas Miljøvennlig Ionisk røkvarsler – en fordel:
Våre målinger ved brann i el-skap viser at ionisk gir alarm 33% raskere enn optisk røkvarsler.
Tidligere varsling ved brann forårsaket av elektrisk utstyr og syntetiske og raskt brannutviklende materialer.
Ioniske varslere har lengre levetid, og bedre stabil tidlig varsling over tid, enn optiske varslere.
Miljøvennlig, da den ioniske kilden er restavfall fra annen industri. Den gir heller ingen målbar stråling da den
er meget lav, og lavere enn mye annen bakgrunnstråling vi lever naturlig med til daglig.
Brannårsaker i boliger:
40% skyldes elektriske årsaker.
24% skyldes bar ild.
21% er av ukjente årsaker.
9% er påsatte branner.
6% er lyn, eksplosjon og andre årsaker.
Hvorfor går det så fort:
Huset overtennes i dag på 3-4 minutter, mot 20 minutter for 50 år siden.
Årsaken er at vi i våre boliger omgir oss med syntetiske og oljebaserte materialer som plast og nylon, elektriske
artikler m.m. Tidligere bestod inventar av mye treverk og ull, altså mer naturlige materialer. Med disse naturlige
materialene utvikler en brann seg langsommere i startfasen