Mattilsynet har vedtatt nye forskrifter for dyrehold
om tilfredstillende system for varsling av brann.