Stacks Image 602

§ 2-5. Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig

Eier av bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en sertifisert røykvarsler, plassert slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket.

Eier skal også sørge for at boligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr:

a) pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver
b) skum-/vannapparat på minimum 9 liter
c) skum-/vannapparat på minimum 6 liter med
effektivitetsklasse på minimum 21A
d) formfast brannslange med innvendig diameter
på minimum 10 mm, eller e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende
slokkekapasitet. Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle rom.

§ 9-1. Røykvarsler, håndslokker og tilleggsutstyr
Røykvarslere og håndslokkere kan kun omsettes dersom de tilfredsstiller kravene for slike produk- ter som nevnt i
§ 1-3.

Tilleggsutstyr som er ment til bekjempelse av brann skal merkes. Av merkingen skal det tydelig framgå at utstyret har begrenset slokkekapasitet og ikke kan erstatte påbudt manuelt slokkeutstyr. Merkingen skal være på norsk.
t.
Enter the name for this tabbed section: Pulver
Filter by: View All
Enter the category for this item: Trykkladet, 1kg, 8A, 34B, C
Stacks Image pp760_n6_n6
F1GM - 1kg pulver 8A 34BC m/brakett
Enter the category for this item: Trykkladet, 2kg, 13A, 89B, C
Stacks Image pp760_n6_n10
F2GM - 2kg Pulver trykkladet 13A 89BC m/braket
Enter the category for this item: Trykkladet, 2kg, 13A, 89B, C
Stacks Image pp760_n6_n14
PD2G - Protex 2kg pulver 13A 89BC m/brakett

- 2kg Pulverapparat
slokkeklasse 13A 89B
Trykkladet brannslokker spesielt egnetfor biler (også lastebilder), kjøkken & verksteder,
Enter the category for this item: Trykkladet, 6kg, 34A, 183B, C
Stacks Image pp760_n6_n24
PDE 6 - 6 kg pulver 34 A-183 B C. Protetx
Enter the category for this item: Trykkladet, 43A, 233B, C
Stacks Image pp760_n6_n28
PD6G - 6kg pulver 43A 233BC m/brakett rattmerke
Enter the category for this item: Trykkladet, 6kg, 55A, 233B, C
Stacks Image pp760_n6_n32
PD6GX - 6kg pulver høyeffekt 55A 233BC m/brakett
Enter the category for this item: Trykkladet, 12kg, 55A, 233B, C
Stacks Image pp760_n6_n36
PD12GA - 12 kg pulv 55A 233BC m/brakett rattmerke

Gloria anbefaling:
Trykkladet brannslokker spesielt egnet for garasjeanlegg, hus, hytte, bensinstasjoner, fyrrom, fabrikkanlegg, lagre, tankanlegg, kjemisk industri, raffinerier, skip og fiskebåter m.m.
Gloria ytelse
 • Kombinert bære- og utløserhåndtak.
 • Apparatet leveres med manometer og
  testventil.

Enter the category for this item: Patronladet, 12kg, Metallbrann
Stacks Image pp760_n6_n40
P12M - 12 Kg pulver metallbr. Engelsk tekst
Enter the category for this item: Patronladet, 9kg, Metallbrann, Lithium-Magn-Na-Alu
Stacks Image pp760_n6_n61
Stacks Image pp760_n6_n63
FPRP9L - 9kg metallslokker Lithium-Magn-Na-Alu

- Engelsk tekst, kun EN-3 godkjenning per dato.

Pyromet klasse D pulverslokkingsapparat
Om metallbranner Brennbare metaller oksiderer raskt i nærvær av luft, fuktighet eller oksidasjonsmidler. Noen ganger kan varmen som frigjøres av denne reaksjonen være tilstrekkelig for at metallet når sin tenningstemperatur og dermed starter en brann.
Videre er det mer sannsynlig at branner vil skje hvis metallet er i smeltet tilstand eller i en finfordelt form som sjetonger, granuler. Faktisk, på grunn av den høye termiske ledningsevnen til metaller, er et større metallstykke vanskeligere å antennes enn en finpartikkel.
Natrium og magnesium vil reagere voldsomt med vann da oksidasjonsreaksjonen frigjør hydrogen som kan antennes og eksplodere fra reaksjonsvarmen.
Pyromet Denne spesialiserte pulverblokkeren er designet for å takle branner som involverer brennbare metaller som litium, magnesium, natrium eller aluminium.
Denne brannslukkeren bruker en grafittpulverbase som fungerer ved:
isolerer metallet for å hindre tilgang til annet brennbart materiale i nærheten.
slammer ned brannen for å hindre oksygen fra atmosfæren å reagere med metallet.
Egenskaper
i stand til å bekjempe klasse D branner som involverer metaller som litium, magnesium, natrium eller aluminium.
Lansen gjør det mulig for brukeren å takle brann på sikker avstand.
lavhastighetsapplikator for å redusere energien til strålen, slik at pulveret forsiktig smører overflaten av brennematerialet og dermed unngår spredning av partikler med høy temperatur og stimulerer dannelsen av en luft-ekskluderende skorpe.
Denne orienteringen er ment som generell veiledning og er ikke en erstatning for detaljerte råd under spesielle omstendigheter. Selv om stor forsiktighet er tatt i sammenstillingen og utarbeidelsen av denne utgaven for å sikre nøyaktighet, kan Chubb under ingen omstendigheter godta ansvar for feil, utelatelser eller råd gitt eller for tap som skyldes avhengighet av opplysninger i denne publikasjonen.
FPRP9L - 9kg metallslokker Lithium-Magn-Na-Alu

- Engelsk tekst, kun EN-3 godkjenning per dato.

Pyromet klasse D pulverslokkingsapparat
Om metallbranner Brennbare metaller oksiderer raskt i nærvær av luft, fuktighet eller oksidasjonsmidler. Noen ganger kan varmen som frigjøres av denne reaksjonen være tilstrekkelig for at metallet når sin tenningstemperatur og dermed starter en brann.
Videre er det mer sannsynlig at branner vil skje hvis metallet er i smeltet tilstand eller i en finfordelt form som sjetonger, granuler. Faktisk, på grunn av den høye termiske ledningsevnen til metaller, er et større metallstykke vanskeligere å antennes enn en finpartikkel.
Natrium og magnesium vil reagere voldsomt med vann da oksidasjonsreaksjonen frigjør hydrogen som kan antennes og eksplodere fra reaksjonsvarmen.
Pyromet Denne spesialiserte pulverblokkeren er designet for å takle branner som involverer brennbare metaller som litium, magnesium, natrium eller aluminium.
Denne brannslukkeren bruker en grafittpulverbase som fungerer ved:
isolerer metallet for å hindre tilgang til annet brennbart materiale i nærheten.
slammer ned brannen for å hindre oksygen fra atmosfæren å reagere med metallet.
Egenskaper
i stand til å bekjempe klasse D branner som involverer metaller som litium, magnesium, natrium eller aluminium.
Lansen gjør det mulig for brukeren å takle brann på sikker avstand.
lavhastighetsapplikator for å redusere energien til strålen, slik at pulveret forsiktig smører overflaten av brennematerialet og dermed unngår spredning av partikler med høy temperatur og stimulerer dannelsen av en luft-ekskluderende skorpe.
Denne orienteringen er ment som generell veiledning og er ikke en erstatning for detaljerte råd under spesielle omstendigheter. Selv om stor forsiktighet er tatt i sammenstillingen og utarbeidelsen av denne utgaven for å sikre nøyaktighet, kan Chubb under ingen omstendigheter godta ansvar for feil, utelatelser eller råd gitt eller for tap som skyldes avhengighet av opplysninger i denne publikasjonen.
Enter the name for this tabbed section: Skum

Endrede krav for brannslukkere i bolig
1. juli 2010 ble kravene til slokkeutstyr i bolig endret.
skum-/vannapparat på minimum 9 liter eller
skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A

Filter by: View All
Enter the category for this item: Trykkladet, 6L, ECO, 43A, 183B
Stacks Image p760_n15
SDPHE6 - 6 Liter ECO høyeffekt skum 43A 183B
Enter the category for this item: Trykkladet, 6L, 21A, 183B
Stacks Image p760_n19
SD 6 - 6 Liter skumslokker 21A 183B. m/brakett

- 6L trykklacdet skumapparat.
Slokkeklasse: 21A 183B
Skumapparater med slokkemidlet Glorislight +,
Egner seg for industri,handel, håndverk, myndigheter, skoler,sykehus og transittplasser for brennbarevæsker.
Skum er et rensligere skokkemiddel som fører til mindre etterrarbeid. Trykksatt med 15 bar.
Enter the category for this item: Trykkladet, 9L, 27A, 233B
Stacks Image p760_n23
SD 9 - 9 Liter skumslokker 27A 233B m/brakett

- 9L tr ykkladet skumapparat.
Slokkeklasse: 27A 233B
Skumapparat med slokkemiddelet Glorilight +,
Egner seg for industri,handel, håndverk, myndigheter, skoler,sykehus og transittplasser for brennbarevæsker.
Enter the name for this tabbed section: Kullsyre

Sikker og pålitelig bruk i brann med rest-fri brannslokningsmiddel Carbon Dioxide. Det ideelle produkt å bruke i Anlegg med høy spenning, i IT-sentre og varehus med brennbare væsker.

Filter : Vis Alle
Enter the category for this item: Kullsyre, 5kg, stål, 89B
Stacks Image p760_n36
KS 5 ST flat stil, ekstra lange snø horn gir en presis slokke strøm.
Derfor, høy ytelse og bred dekning.
Brannklasse 89 B
LE 5

Vekt 14,5 kg
Størrelse h-b-d 930-400-136mm
Enter the category for this item: Kullsyre, 5kg, aluminium, 89B
Stacks Image p760_n42
KS 5 ALU
Gloria komfort

 • Lang, fleksibel høytrykkslange med håndtak på snorøret.
 • Kombinert bærehåndtak og utløsningshåndtak.
 • KS5Smed
  ergonomisk aluminiumshåndtak.
 • Optimal veggmontering ved hjelp av metallbånd.
 • Oversiktlig påtrykt betjeningsinstruks.
 • Brannklasse 89 B
 • LE 5
 • Vekt 12,3
 • Størrelse h-b-d 700-480-160
Enter the category for this item: Kullsyre, 2kg, aluminium, 34B
Stacks Image p760_n48
KS 2 SBS

Brannklasse 34 B
LE 2

Vekt 5,1 kg
Størrelse h-b-d 520-250-117mm
Enter the category for this item: Kullsyre, 2kg, stål, 34B
Stacks Image p760_n56

Snøen horn for KS 2 ST gir mulighet for en ideell produksjon av slukkemiddel .

Brannklasse 34 B
LE 2

Vekt 6,5 kg
Størrelse h-b-d 590-150-104mm
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Enter the category for this item: Frityr
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Enter the name for this tabbed section: Frityr
Filter by: View All
Enter the category for this item: 6L
Stacks Image p760_n71
FBDP6 - 6 Liter frityrslokker. 13A 113B 75F

Beholder er laget av høy kvalitet stål, dekket utevendig med værbestandig miljøvennlig (tungmetallfri) 100% Innvendig beskyttelse polyesterharpiksbelegg.
Massivt robust ventilhus laget av kompositt. B ventilkomponenter med standard skrueforbindelse.
Trykkmåleren tillater konstant visuell inspeksjon av trykk og tilbakeslagsventil. Leveres med testventil.
Utvendigegjengerforheldekkingavbeholder. 100% polyester belegg innvendig.
standardisertereservedeler.
Støtbestandig plastfotring med dyseholder - stabilitet og beskyttelse av enheten mot skade og korrosjon.
Slitesterkslangemedtekstilinnleggi syntetisk gummi. Ventilert dyse gir en veldig god skumming .
Kanbrukespåelektriskeinstallasjoner opptil 1000 V ved minimum 1 m.
Enter the category for this item: 3L
Stacks Image p760_n75
FBDP3 - 3L frityrhåndslokker 75 F Med kun 3liter volumen er W3DFC er en veldig lett og kompakt slokker. Gjennom sin meget effektiv slokkemiddel Furex Casa og en spesialdysekombinasjon oppnår slokkeren i forhold til sin liten størrelse en utmerket Fettbrann-rating: 75F! W3DFC egner seg utmerket for slokking av brennende matoljer og fett i kjøkken, hjemme, i bobil, hytta og båt - overall der hvor det finnes lite plass og hvor folk har behov for en letthandterlig kvalitetsslokker.
 • Egner seg til slokking av maks. 75 l brennende matolje og -fett
 • Rating: 8 A 55 B 75 F
 • Slokkemiddel: Furex Casa
 • Slokkemiddelenheter: 2
 • Slokkemiddelmengde: 3 Liter
 • Frostsikker ned til -30°C
 • Spesialdyse for ekstrem myk fordeling av slokkemiddlen på brannstedet
 • Undertrykker effektiv tilbaketenning
 • Enkel rensing av brannstedet etter slokking
 • Langtidsstabil slokkemiddel
 • Trykkbeholder med meget værbestandig og motstandsdyktig overflate
 • Kvalitetsforsegling inne i beholderen sikrer en lang levetid
 • Lett handterbar
 • Servicevennlig
 • Leveres med veggholder

Kombinasjonen av den meget kompakte størrelsen, lett vekt, frostsikkerhet og en riktig god rating
kan man s
øke lenge etter. Men ikke dere!
Enter the category for this item:
Enter the name for this tabbed section: Aggregater
Filter by: View All
Enter the category for this item: Kullsyre
Filter by: View All
Enter the category for this item: 10kg
Stacks Image p760_n89
PII CO210000 - 10kg (2x5kg)-CO2 aggregat 144B EN1866
Enter the category for this item: 20kg
Stacks Image p760_n93
PII C0220000 - 20kg CO2 aggregat EN1866
Enter the category for this item: 30kg
Stacks Image p760_n97
PII CO230000 - 30kg CO2 aggregat EN1866
Enter the category for this item: 50kg
Stacks Image p760_n102
PII CO250000 - 50kg CO2 aggregat EN1866
Enter the category for this item: Pulver
Filter by: View All
Enter the category for this item: Patronladet, 50kg
Stacks Image p760_n111
PII CBE50007 - 50kg ABCpulver-CO2patronl aggr. EN1866
Enter the category for this item: Trykkladet, 25kg
Stacks Image p760_n115
PII CPP25004 - 25kg ABCpulver-trykkl aggregat EN1866
Enter the category for this item: Patronladet, 50kg
Stacks Image p760_n119
PII CBE50005 - 50kg ABCpulver-N2patronl aggreg. EN1866
Enter the category for this item: Patronladet, 50kg
Stacks Image p760_n127
PII CBE50008 - 50kg BCpulver-komb N2patron/trykkl aggr
Enter the category for this item: Trykkladet, 100kg
Stacks Image p760_n131
PII CPP10004 - 100kg ABCpulver-trykkl aggregat EN1866
Enter the category for this item: Trykkladed, 50kg
Stacks Image p760_n135
PII CPP50004 - 50kg ABCpulver-trykkl aggregat EN1866
Enter the category for this item:
Enter the category for this item: Skum
Filter by: View All
Enter the category for this item: Trykkladet, 50L
Stacks Image p760_n144
PII SCH50004 - 50L trykkl skumaggregat EN1866
Enter the category for this item: Patrnladet, 50L
Stacks Image p760_n148
PII CBE50004 - 50L N2patronladet skumaggregat EN1866
Enter the category for this item: Patronladet, 150L
Stacks Image p760_n152
PII CBE15004 - Skumaggreagat 150L
Enter the category for this item: Patronladet, 50L, Rustfri
Stacks Image p760_n158
PII CBE50011 - Patronladet 50L Skumaggregat rustfri beh
Enter the category for this item: Trykkladet, 100L
Stacks Image p760_n162
PII SCH10004 - 100L trykkl skumaggregat EN1866
Enter the name for this tabbed section: Litium
Bærbar, brannslukker med patron med meget gode økologiske og vedlikeholds vennlige egenskaper, valget av patron ladet apparat er separasjon av vann og slokke middel som gir en mer stabil og god slokke effekt over tid en ferdigbladet i vann.
godkjent i henhold til DIN EN 3 for brannklasse A. På grunn av den bevist spesielle egnetheten for forbrenning av litium-ion batterier, kan brannslukningsapparatet brukes på batterier opp til: 6 liter Typ 18650/642 Wh, 9 liter Typ 18650/1285 Wh Typ Pouch/700 Wh.
Produktfunksjoner
page5image1691840
- Lasersveiset beholder med et slitesterkt indre belegg - Sort eloksert ventil / mutter i anodisert metall - Perfekt håndtering takket være den ekstra lange slangen fra PWIS-fri kvalitet med en
stoffinnsats laget av syntetisk gummimateriale. - Slukkepistol med ferdigmontert forlenget lanse med 5-hulls spray dyse, lengden gjør at en
Bruksområder
- - -
-
- - - -
holder avstand fra det giftige gass/svevestøvet i brannen. - Slukningmiddelkonsentrat, fluorfritt, uten miljøskadelig PFOS eller PFOA - Unngå bevisst stoffer som fremmer brannslukking i vannet - Blå fargekode indikerer slokke middel vann - Egnethet for litiumionbatterier fra: 642 Wh til 1285 W.
page5image1802720
- - -
- - - - - - -
brukere på produkter med Litiumionbatterier opptil 642-1285Wh
(Bærbare datamaskiner, e-sykler, e-scootere, trådløse skrutrekkere, etc.)
Hoteller, spesielt sykkelhoteller Datamaskiner /elektronikkbutikker (inkludert lagringsområdet)
Verktøyavdelinger i handelsselskaper Fillagring / arkiv / papir og emballasje kontorplass / tekstil. Byggeplasser.
Kommunale institusjoner Administrasjons- og produksjonsområder Private husholdninger/garasje.
Merk: utprøven for litiumionbatterier ble utført av det nederlandske instituttet KIWA!

Datablad WKL9P råd av Litium batterier.pdf