Cederroth Øyedusjflaske 500ml - 2 stk.

Pasted Graphic


Leveres i 2 stk. i pappeske

Cederroth øyeskylleflaske er en "klar til bruk" løsning der toppen vris før flasken settes mot øyet og væsken strømmer fritt.

Flasken gir sjenerøs flyt av væske som sikrer raskt og effektiv skylling av øyet.

Grundig skylling av øyet!
Det er viktig å skylle grundig de første sekundene etter en ulykke. Cederroth Øyedusj gir derfor et rikelig flyt av væske. Øyekoppen på flasken styrer væsken til øyet og unødig søl unnvikes.

Nøytraliserer pH- verdien
Cederroths buffrede Øyedusj virker nøytraliserende på sprut av syre eller basen, parallellt med at fortynning og bortskylling av den farlige substansen skjer.

En ubeskyttet skylleløsning virker kun gjennom å tynne ut syren/basen og skylle den bort, noe som krever større mengde væske og dermed lengre skylletid.


Flasken er 500 ml steril, isoton buffret saltvannsløsning for engangsbruk. Holdbarhet 3 år.
Pasted Graphic 1Låsbar veggholder

Med Veggholderen får flasken en bestemt plass og alle vet hvor den finnes. Flasken åpnes automatisk når den vris ut av Veggholderen og må derfor brukes med en gang.

Cederroth Øyedusj lommemodell 235ml

Pasted Graphic 2Den personlige øyedusjflasken i lommeformat er raskt tilgjengelig ved ulykkestilfeller. Flasken gir sjenerøs flyt av væske som sikrer raskt og effektiv skylling av øyet.

Grundig skylling av øyet!
Det er viktig å skylle grundig de første sekundene etter en ulykke. Cederroth Øyedusj gir derfor et rikelig flyt av væske. Øyekoppen på flasken styrer væsken til øyet og unødig søl unnvikes.

Nøytraliserer pH- verdien
Cederroths buffrede Øyedusj virker nøytraliserende på sprut av syre eller basen, parallellt med at fortynning og bortskylling av den farlige substansen skjer.

En ubeskyttet skylleløsning virker kun gjennom å tynne ut syren/basen og skylle den bort, noe som krever større mengde væske og dermed lengre skylletid.

Cederroth Øyedusj i lommemodell
En personlig øyedusjflaske i lommemodell – raskt tilgjengelig ved ulykkestilfeller.

235 ml steril, isoton buffret saltvannsløsning for engangsbruk. Holdbarhet 3 år.

REF 7221 
post@holbrannservice.no