Lifeline Defibtech hjertestarter
Her finner du verdens beste hjertestarter fra Defibtech USA

Hjertestartere
Utfører Kvalifisert kontroll på håndslukkere etter NS 3910

Utfører service etter NS 3910 og refyller håndslukkere på eget godkjent verksted

Utfører kontroll og periodisk service (trykkprøving) av brannslanger etter NS-EN 671-3

Kan ta en gjennomgang av førstehjelpsutstyret og fylle etter det som mangler eller er for gammelt

Monterer og tar årlig service  på brannalarmer i landbruket

Glorioa
http://www.hellanor.no/admin/filestore/PDF_filer/Brannvern/Produktbrosjyre_LOWRES.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thermoteppe Blizzard


------------------------------------------------------------------------

Endrede krav for brannslukkere i bolig
1. juli 2010 ble kravene til slokkeutstyr i bolig endret.


Lenke til dsb..

------------------------------------------------------
Frityrbrannslukker :
FBDP6
-------------------------------------

Thermopose Blizzard

-------------------------------------