Selvtest Antigen SARS-CoV-2 CE for proff og privat

744610.1

744610.2

744610

Ett-trinns in-vitro test basert på immunokromatografi fra produsenten Boson. For rask kvalitativ bestemmelse av SARS-Cov-2 virusantigen. Testen tas i fremste del av neseboret på personer med mistanke om COVID-19 / Corona i løpet av de første syv dagene etter symptomdebut.

 • CE-godkjent produkt for selvtesting

 • Norsk tekst og bruksanvisning

 • Høy grad av brukervennlighet

 • Avdekker og reduserer smitte

 • Rask svartid: 15-20 minutter

 • Muliggjør testing i større skala

Sensitivitet: 96,77%
Spesifisitet: 99,20%
Nøyaktighet: 98,72%
 
SARS-CoV-2-antigen-selvtest skal ikke brukes som eneste grunnlag for diagnostisering eller ekskludering av en SARS-CoV-2-infeksjon. Barn under 14 år bør assisteres av en voksen.
 
Inkludert i pakken:
 • Testpatron for SARS-COv-2 antigen

 • Steril vattpinne

 • Prøverør

 • Buffer

 • Prøverørholder

 • BruksanvisningLifeline Defibtech hjertestarter
Her finner du verdens beste hjertestarter fra Defibtech USA
Hjertestartere
Utfører Kvalifisert kontroll på håndslukkere etter NS 3910

Utfører service etter NS 3910 og refyller håndslukkere på eget godkjent verksted

Utfører kontroll og periodisk service (trykkprøving) av brannslanger etter NS-EN 671-3

Kan ta en gjennomgang av førstehjelpsutstyret og fylle etter det som mangler eller er for gammelt

Monterer og tar årlig service  på brannalarmer i landbruket

Glorioa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thermoteppe Blizzard


------------------------------------------------------------------------

Endrede krav for brannslukkere i bolig
1. juli 2010 ble kravene til slokkeutstyr i bolig endret.


Lenke til dsb..

------------------------------------------------------
Frityrbrannslukker :
FBDP6
-------------------------------------

Thermopose Blizzard

-------------------------------------
Litium brannslukker

page5image1802720

Datablad WKL9P rd av Litium batterier.pdf