Endrede krav for brannslukkere i bolig
1. juli 2010 ble kravene til slokkeutstyr i bolig endret.
Eier skal sørge for at boligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr:

a) pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pul- ver
b) skum-/vannapparat på minimum 9 liter
c) skum-/vannapparat på minimum 6 liter med
effektivitetsklasse på minimum 21A
(endret)
d) formfast brannslange med innvendig diameter
på minimum 10 mm, eller
e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende
slokkekapasitet. Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle rom.

------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------