Endrede krav for brannslukkere i bolig
1. juli 2010 ble kravene til slokkeutstyr i bolig endret.
§ 1-3 følgende definisjoner skal lyde:
Røykvarsler: Ionisk eller optisk detektor som ved røykutvikling avgir lydsignal, og som er testet og sertifisert i samsvar med kravene i forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk
(byggteknisk forskrift).


§ 2-5. Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig
Eier av bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en sertifisert røykvarsler, plassert slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket.

Eier skal også sørge for at boligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr:

a) pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pul- ver
b) skum-/vannapparat på minimum 9 liter
c) skum-/vannapparat på minimum 6 liter med
effektivitetsklasse på minimum 21A
(endret)
d) formfast brannslange med innvendig diameter
på minimum 10 mm, eller
e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende
slokkekapasitet. Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle rom.----------------------------------------------------


 

Hjertestarter »
DefibTech Lifeline hjertestarter - prisriktig, markedets eneste med 7 år batteri, topp kvalitet og god support! Hjertestarter DefibTech Lifeline Mediq Norge AS


-------------------------------------------------
Om endringer i forskrifter
Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy
Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 28. juni 2010 med hjemmel i vegtrafikkloven
I forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy gjøres følgende endringer: Ny § 1-5 skal lyde:
§ 1-5. Brannslokkingsapparat Følgende norskregistrerte kjøretøy skal under bruk ha håndslokker plassert sikkert og lett tilgjengelig for fører:
1. Buss med høyst 22 sitteplasser i tillegg til førersetet skal ha minst en håndslokker med minimum 2 kg pulver.
2. Buss med over 22 sitteplasser i tillegg til førersetet skal ha minst en håndslokker med minimum 6 kg pulver.
3. Ambulanse skal ha minst en håndslokker med minimum 2 kg pulver.
4. Lukket beltebil med over 8 sitteplasser i tillegg til førersetet skal ha minst en håndslokker med minimum 2 kg pulver.
5. Bil som skal transportere funksjonshemmede mot vederlag og som er registrert etter 1. mars 2007, skal ha minst en håndslokker med mini- mum 2 kg pulver.
6. Campingbil og registrert campingvogn skal ha minst en håndslokker med minimum 2 kg pulver.
Bestemmelsene gjelder for norskregistrerte kjøretøy uansett når de er registrert.
Pulverapparatet skal være av type som er godkjent i Norge eller i annet EU/EØS-land.
Nåværende § 1-5 til § 1-7 blir nye § 1-6 til § 1-8. Endringene tro i kraft 1. august 2010.
kumentet er hentet fra Norsk tidend og er ikke ajourført med ntuelle endringer.
p://www.lovdata.no - 2010-10-27